Ocena brak

WYMIAR UZUPEŁNIAJĄCY

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Art.. 230§1 –zwrot sprawy organowi I instancji w celu dokonania wymiaru uzupełniającego, poprzez zmianę wydanej decyzji, może nastąpić, gdy w toku postępowania wszczętego odwołaniem organ odwoławczy stwierdzi, że :

  • Zobowiązanie podatkowe zostało ustalone lub określone w wysokości niższej, niż to wynika z przepisów prawa podatkowego

  • Kwota podatku została określona w wysokości wyższej, niż to wynika z przepisów prawa podatkowego

  • Określono stratę w wysokości wyższej od poniesionej

Przekazanie sprawy przez organ odwoławczy do wymiaru uzupełniającego następuje w formie postanowienia, na które stronie nie przysługuje zażalenie. Tego typu środek przysługuje tylko wówczas, gdy ustawa tak stanowi.

Na postanowienie to nie przysługuje także skarga do sądu administracyjnego

Podobne prace

Do góry