Ocena brak

Wymiar czasu pracy

Autor /Lesly Dodano /21.04.2011

 

Natomiast przez wymiar czasu pracy rozumie się czas w jakim pracownik w obrębie każdego dnia i tygodnia roboczego obowiązany jest pozostawać do dyspozycji pracodawcy w celu wykonania pracy.

Wymiar czasu pracy może być określany w dwojaki sposób:

  1. wymiarem jednostek czasu (tzw. normowany czas pracy), stosowany najczęściej,

  2. wymiarem zadań ustalonych dla pracownika (tzw. nienormowany czas pracy), stosowany wówczas, gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy i jej organizacją.

Podobne prace

Do góry