Ocena brak

Wymiana

Autor /Paige Dodano /15.04.2011

 

Wymiana, jest to dobrowolne przekazywanie przez właściciela dobra lub usługi, w zamian za inne dobra lub usługi. Dobrowolność jest podstawową cechą procesów wymiany. Innym ważnym aspektem jest jej forma. Może się ona odbywać w postaci towar za towar (barterowej). Społeczeństwo może jednak posługiwać się jakimś ułatwiającym ją środkiem wymiany. Może nim być jakiś, mający samoistną wartość, towar np. złoto czy inny metal. Może to być również nie posiadający żadnej samoistnej wartości nie zdolny do zaspakajania bezpośredni żadnej potrzeby kawałek papieru, kawałek plastiku, czy niematerialny elektroniczny zapis na koncie bankowym.

Wymiana, to dodatkowy problem w stosunkach między zatrudniającymi czynniki wytwórcze firmami a dostarczającymi tych usług ich właścicielami, czyli gospodarstwami domowymi. Te ostatnie wymieniają usługi posiadanych czynników na potrzebne im do życia dobra i usługi konsumpcyjne.

Na przestrzeni dziejów inteligentny człowiek doskonalił coraz bardziej metody wytwarzania. W efekcie, z posiadanych zasobów wytwarzał coraz lepiej i więcej. Niektórzy ludzie, a niekiedy całe grupy społeczne czy narody wykazywały większe od innych zdolności i umiejętności w różnych dziedzinach wytwórstwa. Nic dziwnego, że grupy te zaczęły się specjalizować. W efekcie doprowadziło do podziału pracy. Wraz z rozwojem techniki i zmianami technologicznymi powstawały dalsze podziały. W wyniku specjalizacji i podziału pracy powstają nadmiary dóbr u ich bezpośrednich wytwórców w stosunku do zaspakajanych przez nie potrzeb, zaś inne potrzeby nie mogą być wcale zaspokojone. Może się również zdarzyć, że wytwarzany produkt (np. czołg, surowiec, dobro inwestycyjne) nie zaspakaja żadnej potrzeby jego wytwórcy. Dobra wytwarzane w nadmiarze lub nie zaspakajające żadnej potrzeby bezpośredniego wytwórcy nie są jednak bezużyteczne. Mogą być wymienione na wytwarzane przez innych ludzi i przydatne im dobra. W efekcie dojdzie do korzystnej dla wszystkich wymiany.

W przedstawionym na początku rozdziału przykładzie nasza rodzina chłopska wymieniła 3 q zboża na 20 kg soli 5 ubrań i 10 par butów. Gdyby nasz chłop zdecydował się na samodzielnie uszycie ubrań, czy uszycie butów, siłą rzeczy miałby mniej czasu na pracę w polu, w efekcie produkcja zboża zmniejszyłaby się. Powstaje pytanie, czy ta utracona produkcja zboża będzie większa czy mniejsza w od ilości zboża zapłaconej za sól i ubrania buty? Jeśli np. uszycie 5 ubrań dla rodziny spowodowałoby spadek produkcji zboża o więcej niż jeden kwintal, to chłopu bardziej opłaca się wytwarzać zboże i wymieniać je na ubrania niż robić jedno i drugie. W tej sytuacji specjalizacja jest dla niego korzystna. Jeśli natomiast spadek produkcji jest mniejszy, to korzystniejsze będzie uszyć ubrania samemu.

Inny bardzo ważny problem występujący w procesach wymiany to proporcje, w jakich jedno dobro wymienia się na drugie. W przedstawionym na początku rozdziału przykładzie chłop otrzymał za jeden kwintal zboża 5 ubrań. Oznacza to, że nasz rolnik wymienił dobrowolne 20 kg zboża na jedno ubranie. Widocznie jedno ubranie jest w jego przekonaniu tyle warte skoro zgodził się na to. Ekonomistę natychmiast zastanowi, dlaczego relacje wymienne wyniosły właśnie tyle, a nie mniej czy więcej? Będzie starał się dociec, czy zawsze i wszędzie jedno ubranie wymienia się na 20 kg zboża? Wreszcie postawi najważniejsze pytanie. Czy istnieją jakieś ogólne zasady i prawidłowości i mechanizmy pozwalające stwierdzić od czego zależne są relacje wymienne są, co je określa i co powoduje, że nie pozostają one stałe tylko nieustannie zmieniają się?

Podobne prace

Do góry