Ocena brak

Wymagania logistyki wobec Polski

Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011

W Polsce następuje szereg przeobrażeń gospodarczych, które spowodowane są ciągłym procesem cywilizacyjnym. W przechodzeniu od narodowych do ponadnarodowych ram prawnych, w pierwszej kolejności muszą się znaleźć zagadnienia transportowe.

Przedstawione poniżej zestawienie problematyki przygotowań do wdrożeń systemów logistycznych w Polsce pod kątem założeń eurologistyki pomoże podjąć decyzje dotyczące ewentualnych korekt w zakresie tych działań, a przede wszystkim – wygospodarować środki finansowe na podjęcie prac badawczych w obszarach, które tego wymagają.

Podobne prace

Do góry