Ocena brak

Wyłączenia spod przepisów kodeksu prawa adm.

Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011

Kpa nie stosuje się /nie obowiązuje/ wobec:

  1. postępowań w sprawach karno-skarbowych,

  2. spraw uregulowanych w ustawie z 29.08.97-Ordynacja podatkowa z pewnymi wyjątkami,

  3. spraw należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych /chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej/, ze względu na jednoinstancyjność, inne terytorium, podmiotami nie są tylko Polacy,

  4. spraw wynikających z nadrzędności i podległości organizacyjnej np. nie obowiązuje, gdy wojewoda wydaje polecenie służbowe kierownikowi podległego urzędu,

  5. postępowań w sprawach wynikających z podległości służbowej: układ przełożony-pracownik,

  6. spraw o wykroczenia regulowanych przez ustawę 20.05.1971,

  7. niektórych spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Kpa nie narusza uprawnień wynikających z immunitetu dyplomatycznego i konsularnego oraz umów i zwyczajów międzynarodowych. Rada Ministrów poprzez rozporządzenie może rozciągnąć kpa na postępowanie wyłączone z wyjątkiem podpunktów: a), d), c).

Podobne prace

Do góry