Ocena brak

Wyłączanie pracownika od udziału w postępowaniu administracyjnym

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Działalność Państwa /pracownika; organu/ powinna być bezstronna, w celu pogłębiania zaufania obywateli przy zachowaniu zasady prawdy obiektywnej i praworządności. Wyłączenie pracownika może nastąpić z dwóch powodów /art. 24/:

1) przyczyny wymienione w ustawie-z mocy prawa:

-w sprawie, w której jest stroną lub pozostaje z nią w stosunku prawnym,

-w sprawie małżonka, krewnych, powinowatych, przysposobionych, będących pod opieką; kuratelą,

-w sprawie, w której był biegłym; świadkiem,

-gdy brał udział w wydaniu decyzji w niższej instancji,

-gdy chodzi o jego przełożonego,

-z powodów, z których wszczęto przeciw niemu postępowanie karne; dyscyplinarne.

2) inne przyczyny wywołujące wątpliwości o bezstronności o bezstronności pracownika.

Wyłączenie może nastąpić ze względu na żądanie strony, samego pracownika. Przełożony wyłączonego pracownika wyznacza na jego miejsce innego.

Podobne prace

Do góry