Ocena brak

Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w konstrukcji samolotów

Autor /Nowy Dodano /31.01.2012

System VR jest często wykorzystywany w prze­myśle lotniczym, gdzie konstruuje się wiele róż­nych prototypów (modeli w rzeczywistej skali). Za każdym razem, kiedy inżynierowie wymyślali nowy samolot, helikopter należało zbudować prototyp, aby sprawdzić czy samolot pracuje, czy lata dosyć szybko i czy jest bezpieczny dla pilo­tów i pasażerów. Jeśli prototyp zawodził inżynie­rowie wracali do desek kreślarskich, wprowadza­li zmiany i znowu budowali prototyp. Taki sys­tem jest bardzo kosztowny i czasochłonny.
Korzystając z technologii VR projektanci mogą skonstruować swój prototyp i przetestować go w wirtualnym świecie bez potrzeby budowa­nia rzeczywistego samolotu. Stwarza to również możliwość przetestowania różnych modeli i wy­brania najbardziej optymalnego. NASA wyko­rzystała technologię VR do projektowania heli­koptera, a firma Boeing do konstrukcji ostatniego samolotu.
Wykorzystując system VR lekarze mogą ob­serwować organizm od wewnątrz. Na University of North Carolina dzięki VR lekarze mogli „wejść" do wnętrza klatki piersiowej pacjenta i stwierdzić czy wiązka promieniowania koniecz­na do zniszczenia nowotworu jest odpowiednio nakierowana. Dzięki technologii VR lekarze bę­dą mogli wkrótce badać nowotwory obserwując je z wnętrza organizmu (przestrzennie), co przy­niesie większe efekty niż podczas obserwacji za pomocą skanerów lub promieniowania rentge­nowskiego.

Podobne prace

Do góry