Ocena brak

WYKORZYSTANIE METOD SELEKCJI W FIRMACH POLSKICH

Autor /Yulia Dodano /21.04.2011

 

Celem procesu selekcji kandydatów do pracy jest wybór spośród osób ubiegających się o dane stanowisko tej, która najlepiej będzie wykonywała powierzone zadania. Dla realizacji tego celu stosowane są różnego rodzaju techniki diagnozy i prognozy. Diagnoza, czyli opis aktualnych kwalifikacji zawodowych kandydatów, mówi o ich obecnym potencjale i posiadanych atutach, nic nie stwierdzając na temat przyszłych zachowań i motywów działania pracowników. Dlatego też istotą doboru jest próba sformułowania prognozy zawodowej.

Za miarę trafności prognozy zawodowej przyjmuje się współczynnik korelacji między dokonanym pomiarem i oceną kandydata a późniejszym, rzeczywistym awansem czy efektywnością jego pracy lub też jego sukcesem zawodowym – mierzonym wymiernymi wynikami pracy bądź oceną jego pracy, dokonywaną przez przełożonego lub współpracowników.

W tej pracy przedstawię raport z badań wstępnych nad wykorzystywaniem przez polskie firmy metod doboru zawodowego na stanowiska kierownicze. Badaniami tymi objęto przedsiębiorstwa działające na Dolnym Śląsku.

Podobne prace

Do góry