Ocena brak

Wykorzystanie mediów w procesie nauczania

Autor /fireman Dodano /18.08.2007

W literaturze zajmującej się zagadnieniem zdalnego nauczania istnieje wiele określeń mogących uchodzić za definicje e-learningu. Ogólnie można powiedzieć, że e-learning jest nauczaniem na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych, głównie Internetu, a także intranetu, extranetu, przekazów satelitarnych, taśm audio/wideo, telewizji interaktywnej oraz CD-ROMu czy telefonii komórkowej ( m-learning - mobile learning).
Dla e-learningu w języku polskim często stosowana jest nazwa „e-nauczanie” lub „nauczanie zdalne” - ponieważ odbywa się na odległość, niezależnie od miejsca i czasu. Nauczanie na odległość obejmuje różne działania dydaktyczne, np. samokształcenie, wykłady online, dyskusję, pracę w grupie online.
E-learning jest coraz częściej stosowany zarówno w tradycyjnej edukacji jak i w świecie biznesu. Szkolenia e-learningowe stały się bardzo skutecznym narzędziem kształcenia pracowników, dzięki czemu podnoszona jest efektywność funkcjonowania odpowiednich działów organizacji i przedsiębiorstw. Technika nauczania na odległość pozwala na wykształcenie nie tylko osobom znajdującym się na terenach słabo zaludnionych, ale również osobom niepełnosprawnym oraz tym którzy z jakichś powodów nie mogą dojeżdżać do średnich lub wyższych szkół w krajach o normalnym stopniu zaludnienia.
O tym, że e-learning jest coraz bardziej popularny świadczy nawet to, że obecnie jest to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin sektora IT oraz edukacji. Wynika to z dobrych efektów nauczania na odległość a także z redukcją kosztów szkolenia.
Zalet e-learningu jest więcej. Dla organizacji zaletami będą:
redukcja kosztów szkolenia oszczędność czasu, która wynika z eliminacji czynności przygotowawczych, np. przygotowanie sal, dojazdu itd. duża efektywność szkoleń jest uzyskiwana dzięki temu, że materiał jest odpowiednio skonstruowany, że istnieje możliwości powtórzeń, testów sprawdzających, możliwość przerwania i ponownego powrotu do szkolenia
Zalety stosowania e-learningu z punktu widzenia działu szkoleń:
duże możliwości modelowania szkoleń. Mogą być tworzone pojedyncze jednostki jak i duże moduły, połączone ze sobą, umieszczone na platformie e-learningowej
możliwość dostarczania tylko takiej treści, która jest w danym momencie potrzebna i jest aktualna możliwość łatwej i szybkiej modyfikacji i aktualizacji treści a także możliwość rozbudowania jej w miarę potrzeb łatwość administrowania szkoleniami
możliwość monitorowania procesu szkolenia i postępów uczestnika
Zalety e-learningu dla osoby szkolonej:
indywidualizacja procesu szkoleniowego poprzez dostosowanie zakresu, tempa i poziomu szkolenia do możliwości poszczególnych uczestników.
Możliwość nauki w dowolnym czasie i miejscu – jest to jedna z największych zalet e-learningu.

Podobne prace

Do góry