Ocena brak

Wykorzystanie kredytu

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Umowa kredytowa powinna określać cel na jaki kredyt został udzielony. Można przyjąć iż niedopuszczalne byłoby zawarcie umowy pozostawiającej kredytobiorcy pełną swobodę w dysponowaniu pozyskanymi z kredytu środkami pieniężnymi. Przepisy nie precyzują jednak z pojęcia celu, na jaki kredyt zostaje przeznaczony, co oznacza szeroki zakres swobody w tym zakresie. Przykładowo bank może udzielić kredytu przeznaczonego na szeroko rozumianą działalność gospodarczą, na inwestycje bądź konkretny zakup.

Można przyjąć jako generalną zasadę, że jeśli kredyt bankowy zostaje przeznaczony na podstawie tzw. Zdolności kredytowej to wtedy bank pozostawia bardzo dużą swobodę w dysponowaniu środkami z kredytu. Jako cel wpisywane są bardzo ogólne stwierdzenia typu cel konsumpcyjny. Jeżeli kredyt zostaje przyznany na podstawie innych procedur np. na podstawie oceny business plan wtedy sposób wykorzystania środków z kredytu jest rygorystycznie sprawdzany i nie może być mowy o finansowaniu tymi środkami innych inwestycji czy zakupów niż cele zawarte w umowie kredytu.

Podobne prace

Do góry