Ocena brak

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej firmy

Autor /kevin Dodano /01.04.2011

Komputerowa sieć Internet jest wykorzystywana w działalności marketingowej od 1993 roku. Główne zastosowanie sieci to: e-mail (poczta elektroniczna),Usnet (grupy dyskusyjne) oraz najpopularniejsza jej część  World Wide Web(WWW), o czym zadecydowały takie cechy jak prostota obsługi oraz multime-dialny charakter przekazów.

Obecnie z usług sieci korzysta w Polsce około 2 milionów odbiorców indywidualnych, w Europie 8,9 min, a ich liczba ma wzrosnąć do 2000 roku prawieczterokrotnie; na świecie w 2000 będzie ich 280 min. Te bardzo optymistyczneprognozy skłaniają coraz więcej firm do zainteresowania się siecią jako mediumpośredniczącego.

Najczęstszą formą obecnie spotykaną w działalności marketingowej w Internecie jest informacja i promocja na stronach WWW. Wśród największych reklamodawców na świecie są takie firmy jak Toyota, General Motors, American Express. W Polsce pierwszym była firma PLL LOT, która na początku zawierałatylko dane statyczne o firmie, później rozkład lotów uaktualniany on-line.

Najbliższe plany to uruchomienie interaktywnej sprzedaży biletów. Reklama na stronachWWW może przybierać różne formy, od najprostszych jak banner reklamowy poguziki reklamowe (przenoszące użytkownika do siedliska innej firmy) i przerywniki. Możliwe jest również korespondowanie klienta z firmą poprzez odwołaniego na stronę zawierającą odpowiedź na postawione przez niego pytanie bądź teżpoprzez indywidualną korespondencję za pośrednictwem e-maila.

Kolejnym krokiem w wykorzystaniu Internetu, wydaje się być dokonywanietransakcji handlowych. Konsumenci na świecie wydają ok. 6,6 mid USD w transakcjach zawieranych przez Internet, a do 2000 r. wielkość ta ma wzrosnąć do 200 mld. Handel w cyberprzestrzeni niesie wiele korzyści zarówno dla sprze-dawców jak i kupujących. Nie wymaga obecności fizycznej w danym miejscu,a oferty można szybko i łatwo aktualizować.

Obok reklamy, informacji, handlu, WWW może również pomóc w przeprowadzaniu badań marketingowych i udostępniać ich wyniki zainteresowanym (przykładem może być program Quiz Studio).

Wśród firm wykorzystujących Internet, oprócz firm produkcyjnych czy handlowych są również instytucje finansowe. Większość z nich na polskim rynkuposiada swoje adresy do promowania i korespondencji. Nie dokonują one na razieoperacji bankowych, jak np. Canada Trust, bank kanadyjski, który 20% swoichoperacji dokonuje za pośrednictwem stron WWW. Problemem jest jednak wciążzabezpieczenie transakcji.

Podobne prace

Do góry