Ocena brak

Wykorzystanie gazu w oświetleniach

Autor /Nowy Dodano /31.01.2012

W roku 1798 r. Szkot William Murdock spalał gaz węglowy, aby oświetlić jaskinię opodal swe­go kornwalijskiego domu. Dwanaście lat później używał go do oświetlenia swego domu w Re­druth. Potem, w fabryce koło Birmingham, pró­bował zbudować system oświetleniowy wykorzy­stujący gaz węglowy. W 1807 r. Pall Mail w Lon­dynie stała się pierwszą ulicą oświetloną gazem. Pomimo trudności w usuwania zanieczyszczeń, do 1830 r. oświetlenie gazowe rozprzestrzeniło się w większości wielkich miast Europy i Amery­ki Północnej.
Jednak wczesne lampy gazowe dawały raczej słaby płomień i dopiero od czasu wprowadzenia lampy z koszulką gazożarową barona von Welsbacha w 1885 r. zaczęto wykorzystywać gaz do oświetlania wnętrza. Von Welsbach zamontował na dyszy palnika koszulkę, która mieszała gaz węglowy z powietrzem. Gdy mieszanina gazu z powietrzem została zapalona, koszulka żarzyła się jasno dając ciepłe, białe światło. Ten system był tak udany, że oświetlenie gazowe w domach pozostało poważnym rywalem światła elektrycz­nego do późnych lat 30. naszego wieku.

Podobne prace

Do góry