Ocena brak

Wykonywanie własności

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

Przez wykonywanie prawa własności rozumieć należy zachowanie się podmiotu danego prawa w ramach konkretnego stosunku prawnego. Wykonywanie prawa podmiotowego z punktu widzenia zasad prawa cywilnego oznacza objęcie konkretnej rzeczy w posiadanie, władanie rzeczą, pobieranie pożytków, używanie rzeczy domaganie się nienaruszania prawa przez inne osoby, oraz dochodzenie rzeczy, rozporządzanie rzeczą przez przeniesienie własności lub obciążenie jej prawem względem praw rzeczowych ograniczonych.

Zasadniczo wykonywanie prawa własności polega na korzystaniu z rzeczy albo na rozporządzaniu nią. Są to podstawowe atrybuty prawa własności. Własność obejmuje całą rzecz, rozciąga się na części składowe rzeczy w granicach określonych przez ustawę i zasady współżycia społecznego.

ATRYBUT WŁASNOŚCI OBEJMUJE:

= prawo używania rzeczy – polegające na korzystaniu z rzeczy innym niż pobieranie pożytków i innych dochodów

= atrybutem wykonywania własności jest prawo rozporządzania rzeczą, obejmuje uprawnienia do zbycia prawa, przeniesienia na inne osoby, oraz uprawnienie do obciążania rzeczy np. ustanowienie prawa rzeczowego ograniczonego, zastaw lub hipoteka

Podobne prace

Do góry