Ocena brak

Wykonywanie prawa podmiotowego

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

Polega na zachowaniu podmiotu, podejmowanych w sferze możliwości oznaczonego postępowania, które określa norma będąca źródłem prawa podmiotowego. Podmiot uprawniony czyni użytek z uprawnień cząstkowych tworzących część prawa. Wykonywanie prawa może więc przybrać postać czynności faktycznych lub prawnych. Prawo istnieje chociażby podmiot uprawniony go nie wykonywał. W pewnych jednak wypadkach takie bierne zachowanie uprawnionego może doprowadzić do utraty prawa np. użytkowanie wygasa wskutek niewykonywania przez 10 lat.

Podmiot uprawniony może wykonywać prawo osobiste lub za pośrednictwem innych osób, które uprawnione upoważnia do czynienia użytku z przysługujących mu atrybutów prawa. Osoba uprawniona nie mająca zdolności do czynności prawnej nie może samodzielnie wykonywać przysługującego jej prawa podmiotowego w takim zakresie w jakim wykonanie prawa wymaga dokonanie czynności prawnej.

Podobne prace

Do góry