Ocena brak

Wykonanie zastępcze

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Ten środek stosuje się kiedy istnieje możliwość wykonania obowiązku przez inną osobę jak zobowiązany ale na jego koszt. Taka osoba nazywa się wykonawcą. Wykonawcę wybiera organ egzekucyjny, ale odpowiada on również za rzetelne wykonanie prac, wykorzystanie materiałów czy środków transportu przed zobowiązanym. Zobowiązanemu służy prawo wglądu do prowadzonych prac oraz do zgłaszania wniosków do organu egzekucyjnego.

Zobowiązany może zgłosić wniosek o zaniechanie dalszego wykonania zastępczego i sam zakończyć wykonanie obowiązku. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest zgoda wykonawcy i brak wątpliwości co do wypełnienia przez zobowiązanego świadczenia. Koszty wykonania zastępczego obciążają zobowiązanego i podlegają egzekucji administracyjnej.

Podobne prace

Do góry