Ocena brak

Wykonanie działań gospodarczych wymaga

Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011

Obowiązki przedsiębiorców:

1. Na każdym przedstawicielu ciąży obowiązek ujawnienia w korespondencji zewnętrznej (o charakterze handlowym) pełnych danych łącznie z nr rejestru (musi być nazwa firmy, siedziba, nr rejestrowy). Nowością jest wymóg bezwzględny by przy sprzedaży zewnętrznej i poza siedzibą firmy posługiwać się pełnymi danymi przedsiębiorcy z nr rejestrowym (nie podanieodpowiedzialność karna min 5000zł)

2. Przedsiębiorca ma obowiązek dokonać wpisu do rejestru statystycznego (REGON nr statystyczny nadawany przez Wojewódzki Urząd Statystyczny)

3. Obowiązek uzyskania NIP-u

4. Zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (nowością będzie to, że Sąd z chwilą wpisania do rejestru odsyła do Urzędu Skarbowego i do Urzędu Gminy odpis wpisu)

5. Wymóg posiadania przez przedsiębiorcę rachunku bankowego (odchodzi się od zasady tajności bankowości), płatności mają być dokonywane za pomocą rachunku bankowego (wartość 3000 EURO – musi być realizowane za pomocą rachunku bankowego) gdy płatności dotyczą jednego kontrahenta i jest to powyżej 10 000 EURO to każda zapłata częściowa w wysokości nie mniej niż 1 000 EURO musi być przeprowadzona poprzez rachunek bankowy.

Przedsiębiorca ma obowiązek podać do wiadomości Urzędu Skarbowego nr rachunku bankowego, jeśli ma kilka rachunków w różnych bankach musi je wszystkie ujawnić. (cel – dostęp fiskusa do rachunków).

Wymagane kwalifikacje:

Gdy prowadzenie działalności gospodarczej wymaga specjalnych kwalifikacji przedsiębiorca musi zapewnić zatrudnienie osoby z wymaganymi kwalifikacjami (np. właścicielem apteki może być osoba nie mająca pojęcia o lekach ale musi taką osobę zatrudnić)

Obowiązek odpowiedzialności z produkty niebezpieczne (ustawa o produktach niebezpiecznych)

Podobne prace

Do góry