Ocena brak

WYKŁADNIA ZASAD POWSTAWANIA I WYMIARU ZOBOWIĄZAŃ

Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011

Na gruncie prawa podatkowego mamy do czynienia z kilkoma tendencjami interpretacyjnymi, które uznaje się za dominujące w ramach wykładni przepisów prawa podatkowego. Należą do nich:

Interpretacja prawa podatkowego :

- pierwszeństwo językowego znaczenia norm prawa podatkowego

Ma charakter standardowy i występuje we wszystkich gałęziach prawa dlatego niepotrzebnie podkreślane jest w prawie podatkowym.

- rozstrzyganie wątpliwości na rzecz podatnika

- ścisłe interpretowanie norm dotyczących ulg podatkowych

- zakaz analogii

W polskim prawie podatkowym, jak i innych nie ma przepisów dot. zasad jego interpretacji , czyli posługujemy się powszechnymi standardami; wykładnią językowa, systemową, funkcjonalną. Wykładnię językową preferuje się tam gdzie w grę wchodzą interesy podatnika. Wykładania systemowa i celowościowa jest mniej zawodna niż językowa. Celowościowa uwzględnia cel i zamiar ustawodawcy, redukuje możliwość unikania opodatkowania.

Istnieją dwa klucze interpretacyjne do prawa podatkowego:

  • Konwencja powstania zobowiązania z mocy prawa i z mocy decyzji

  • Koncepcja powstania i wymiaru zobowiązań podatkowych

Polem stosowania, a zarazem wykładni prawa podatkowego jest wymiar zobowiązań podatkowych. W systemie samowymiaru organy podatkowe zostały zwolnione z obowiązku wydawania decyzji, a obowiązek dokonania wykładni i ustalenia sobie zobowiązania podatkowego przeniesiono na podatnika.

Podobne prace

Do góry