Ocena brak

Wykładnia prawa

Autor /ziutek Dodano /22.03.2011

Wykładnią prawa określa się ogół rozumowań zmierzających do znalezienia norm prawnych zawartych w obowiązujących przepisach prawnych oraz ustalenia ich znaczenia.

Wykładnia prawa definiowana jest też szerzej, jako wydobywanie norm obowiązujących przepisów prawnych oraz ustalanie ich znaczenia, stanowi ona historycznie ukształtowany (zarówno przez doktrynę. jak też praktykę prawniczą) ciąg operacji myślowych, opartych na odpowiedniej prawniczej. znajomości języka prawnego oraz umiejętności ma się językiem prawniczym..

Inaczej mówiąc, wykładnia prawa to operacja myślowa, której celem jest ustalenie. jakie normy prawne zawarte w obowiązujących przepisach prawnych i co one znaczą. Celem wykładni jest ustalenie właściwego znaczenia normy prawnej, to jest takiego, aby można ją uznać za wypowiedź prawodawcy nie budzącą żadnych wątpliwości.

Za przedmiot wykładni uznajemy przepisy prawne, których analiza w efekcie końcowym ma prowadzić do ustalenia znaczenia normy prawnej. Zaś naczelną przesłanka wykładni prawa jest zapewnienie adekwatności prawa i stosunków społecznych. Dynamika stosunków społecznych i statyka prawa stawia przed interpretatorem zadanie dostosowania przepisów prawa do zmieniających się stosunków społecznych. Może on dokonywać zmian znaczenia przepisów prawnych powołując się na względy słuszności, celowości czy sprawiedliwości.

Podobne prace

Do góry