Ocena brak

Wykaz najważniejszych elementów, zasad zdrowego systemu w danym obszarze - Dostęp do informacji

Autor /krzysio Dodano /08.08.2011

- klient ma dostęp do informacji przed rozpoczęciem załatwiania sprawy i w trakcie postępowania administracyjnego

- urzędnik szanuje prawo klienta do informacji i jest świadomy obowiązku udzielania tej informacji

- informacja, której udziela urząd, jest wyczerpująca, wiarygodna, aktualna i przyjazna klientowi (zrozumiała)

- klienta ma przez cały czas trwania postępowania dostęp do dokumentacji swojej sprawy

- Informacja jest dostępna przez różne kanały informacyjne: bezpośrednio w urzędzie, telefonicznie, przez Internet

Do góry