Ocena brak

Wyjaśnij związki pomiędzy kosztem a ograniczonością zasobów

Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011

Relacja między kosztem a wyborem:

Jednostki stają wobec potrzeby dokonywania wyborów, między konkurencyjnymi alternatywami działania. Wybór jednej alternatywy działania oznacza, że ze skorzystania z drugiej trzeba zrezygnować. Koszt jest definiowany jako wartość najbardziej preferowanej alternatywy, która nie została wybrana w warunkach braku możliwości wyboru koszty nie istnieją.

Związek pomiędzy kosztem a pojęciem rzadkości:

Rzadkość oznacza, że nie możemy osiągnąć wszystkiego i zaspokoić wszystkich potrzeb ze względu na ograniczone zasoby. Musimy wtedy dokonać wyboru. Koszt jest to wartość alternatywy, która nie została wybrana (rezygnujemy z czegoś na korzyść kupienia lub robienia czegoś innego);

Żaden człowiek (ani też żadne społeczeństwo) nie może posiadać wszystkich rzeczy, które chciałby mieć. Po prostu dlatego, że nie wystarczyłoby wszystkiego dla wszystkich. Wynika to z ograniczoności zasobów. Dlatego, każdy człowiek, przedsiębiorstwo lub rząd musi dokonywać wyborów tego co chcieliby mieć. Podejmując decyzję gospodarczą w celu uzyskania danej korzyści, którą alternatywnie moglibyśmy osiągnąć, czyli ponosimy koszt alternatywny.

Podobne prace

Do góry