Ocena brak

Wyjaśnij zasady konkurencji cenowej

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

1. Ceny dumpingowe (strategia cen eliminujących konkurentów) – są to ceny ustalane poniżej kosztów produkcji. Celem tego jest szkodzenie konkurentom, nawet jeśli to przynosi danej firmie straty. Zwykle ceny te obowiązują w krótkim czasie i ulegają zmianie po osiągnięciu ceny

2. Firma może kreować niskie ceny, nieatrakcyjne dla potencjalnych konkurentów; ma to sens. gdy wejście na rynek jest relatywnie łatwe, a opóźnione wejście konkurentów na rynek daje firmie szczególną szansę zwiększenia udziału w rynku

3. Firma może zastosować możliwie najwyższe ceny w krótkim okresie. Może to dotyczyć produktów mających relatywna przewagę konkurencyjną (nowości, poszukiwane wersje produktu). Firma może zastosować te wysokie ceny w celu budowy image wysokiej jakości produktu. Dobrą stroną jest to, że można obniżyć ceny w momencie pojawienia się na rynku konkurentów.

4. Firma może stosować wysokie ceny na produkty – są to ceny prestiżowe. Z reguły ceny te są utrzymywane w całym cyklu życia, co pozwala go postrzegać klientom jako produkt prestiżowy o wysokiej jakości i motywować do zakupu. Dotyczy to produktów luksusowych. Ewentualne obniżenie cen z reguły hamuje, a nawet obniża popyt.

5. Firma może zastosować strategię niskich cen bądź inaczej penetracji rynku, która polega na wprowadzaniu towarów po cenach niższych od konkurentów i utrzymaniu ich w dalszych fazach cyklu życia produktu. Przyjmuje się założenie, że niższa cena zwiększy obrót, a zatem i całkowity dochód oraz zysk firmy.

Podobne prace

Do góry