Ocena brak

Wyjaśnij szerzej definicję zdrowia sformułowaną przez ŚOZ

Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011

Zdrowie jest:

- wartością, dzięki której jednostka lub grupa może realizować swoje aspiracje i potrzebę osiągania satysfakcji oraz zmieniać środowisko i radzić sobie w nim;

- zasobem dla społeczeństwa, gwarantującym jego rozwój społeczny i ekonomiczny; tylko zdrowe społeczeństwo może tworzyć dobra materialne i kulturowe, rozwijać się, osiągać odpowiednią jakość życia.

- środkiem do osiągania lepszej jakości życia.

Zdrowym wg G. Sigerist – może być człowiek, który odznacza się harmonijnym rozwojem fizycznym i psychicznym i dobrze adaptuje się do otaczającego go środowiska społecznego. Całkowicie realizuje on swoje zdolności fizyczne i umysłowe, może dostosować się do zmian w otoczeniu, jeśli one nie wykraczają poza granice w normy, i wnosi swój wkład w pomyślność społeczeństwa, odpowiednio do swoich możliwości i zdolności. Dlatego zdrowie nie oznacza braku chorób; to jest coś pozytywnego, to pełne radości i ochoty wypełnianie obowiązków, które życie nakłada na człowieka. Zdrowie wg ŚOZ to całkowity, fizyczny, umysłowy i społeczny dobrostan, a nie jedynie brak choroby lub niedołęstwa. Zdrowie to stopień przystosowania się biologicznego, psychicznego i społecznego, jaki jest osiągalny dla danej jednostki w najkorzystniejszych warunkach.

Definicja zdrowia podana w konstytucji ŚOZ stała się swego rodzaju matrycą, przy czym najczęściej powielany jest zawarty w niej aksjomat trójdzielności zdrowia.

Podobne prace

Do góry