Ocena brak

Wyjaśnij szerzej czynniki warunkujące zdrowie

Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011

1. Czynniki biologiczne – determinanty genetyczne i paragenetyczne decydujące o właściwościach biologicznych biotypu – cechy anatomiczne, fizjologiczne, biochemiczne, immunologiczne,

2. Środowisko fizyczne – charakterystyka środowiska biogeograficznego, siedliska, środowiska pracy, miejsca zamieszkania,

3. Środowisko psycho-społeczne – status społeczny, ekonomiczny, polityczny, środowisko rodzinne, szkolne, zawodowe, społeczne zaangażowanie,

4. Zachowania jednostkowe – tryb życia, aktywność fizyczna, dieta, sposób spędzania czasu wolnego, stosowanie używek itp.

Fundamentalnymi warunkami zapewniającymi zdrowie są: spokój, stabilny system ekonomiczny, odtwarzalne zasoby naturalne, globalne i lokalne bezpieczeństwo obejmujące bezpieczeństwo ekologiczne, a także mieszkania, żywienie, edukacja, zarobki, sprawiedliwość i równość społeczna.

Wśród czynników, które wpływają na zdrowie człowieka wyróżnia się cztery grupy:

a) styl życia – jego udział jest największy (50-60%) i jednocześnie jego zmiana leży w zasięgu możliwości każdego człowieka,

b) środowisko fizyczne oraz społeczne życia i pracy (ok.20%),

c) czynniki genetyczne (ok.20%),

d) służba zdrowia, która może rozwiązać 10-15% problemów zdrowotnych społeczeństwa.

Podobne prace

Do góry