Ocena brak

Wyjaśnij sposób wejścia w życie i utratę mocy przez ustawę karną

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Sposób wejścia w życie ustawy karnej.

Ustawa karna sama określa datę wejścia w życie. Data ta nie może być wcześniejsza od daty ogłoszenia ustawy.

Koniec mocy obowiązującej ustawy karnej.

Ustawa karna traci moc w wyniku derogacji (uchylenia) przez późniejszą ustawę. To dzieje się na mocy zasady "lex posterior derogat legi priori" - ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą (gdy oczywiście reguluje te same kwestie). Istnieją także ustawy epizodyczne, czyli takie, które w chwili ich uchwalenia mają uchwalone daty od kiedy do kiedy obowiązują.

Podobne prace

Do góry