Ocena brak

Wyjaśnij przesłanki, na podstawie, których mechanizm rynkowy jest przedmiotem krytyki

Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011

---Wolny rynek nie obejmuje problemu ubóstwa, nie widzi biedy

---Nie widzi ujemnych efektów zewnętrznych: realizując produkcję nie widzi np. zatrucia środowiska

---Nie widzi bezpieczeństwa zbiorowego

---Nie widzi środowiska ekologicznego

---Nie widzi problemów oświatowych

---Nie widzi problemów zdrowotnych

Głównym zadaniem każdego systemu gospodarczego jest podział ograniczonych zasobów czynników produkcji między poszczególne dziedziny produkcji zaspokajające różne potrzeby społeczeństwa. Przedmiotem ekonomii jest więc analiza mechanizmu, który w każdym systemie gospodarczym określa, jak rozwiązywany jest problem wyboru, które z nieograniczonych potrzeb społeczeństwa i w jakim stopniu zostaną zaspokojone przez ograniczone zasoby czynników produkcji.

Mechanizm rynkowy to decyzja kupna i sprzedaży. Decyzje sprzedawców i nabywców wzajemnie od siebie uzależnionych, które kształtują popyt i podaż oraz poziom cen. Mechanizm rynkowy może być krytykowany dlatego, że państwo ma niewielki wpływ na decyzję sprzedawców i nabywców, które kształtują popyt, podaż i poziom cen.

W gospodarce centralnie planowanej wszystko, co wyprodukowały zakłady było zbywane. Producent (sprzedawca), aby sprzedać swój towar musi nim zainteresować nabywcę. Przedmiotem krytyki może być również gra monopolistów, którzy dyktują warunki (np. Polski Koncern Naftowy).

Podobne prace

Do góry