Ocena brak

Wyjaśnij pojęcie usiłowania nieudolnego

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Usiłowanie nieudolne - odmiana usiłowania, dlatego musi wyczerpywać wszystkie znamiona usiłowania z modyfikacja wynikającą jedynie z istoty nieudolnego charakteru zachowania się sprawcy.

Aby była mowa o usiłowaniu nieudolnym musi być:

  • zamiar popełnienia czynu zabronionego

  • zachowanie się prowadzące do popełnienia czynu zabronionego

  • nie osiągnięcie celu

Brak dokonania czynu zabronionego w przypadku usiłowania nieudolnego jest wynikiem niemożności popełnienia tego czynu w zaistniałych warunkach.

Ta niemożność może wynikać z :

  • braku przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim zamierzonego czynu zabronionego (strzelanie do trupa);

  • ze względu na użycie przez sprawcę środka nie nadającego się do realizacji popełnienia zamierzonego czynu zabronionego (zepsuty pistolet).

Usiłowanie nieudolne jest konsekwencją błędu. Błąd ten może polegać na:

  • urojeniu

  • nieświadomości

Błąd uzasadnia odpowiedzialność za usiłowanie.

Do góry