Ocena brak

Wyjaśnij pojęcie "system partyjny". Wymień i scharakteryzuj systemy partyjne, zwracając uwagę na ich wady i zalety

Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012

 

SYSTEM PARTYJNY - zespół relacji polegających na rywalizacji bądź współpracy partii politycznych uczestniczących w walce o zdobycie władzy i jej utrzymanie. Systemy partyjne najczęściej klasyfikuje się ze względu na liczbę partii obecnych na scenie politycznej w danym kraju.

System wielopartyjny - w którym można wskazać dominujące siły polityczne , kilka partii słabszych, lecz liczących się choćby ze względu na konieczność tworzenia koalicji oraz dużych ugrupowań marginalnych, mających niewielkie szanse na odegranie znaczącej roli w życiu politycznym. Najczęściej żadna partia nie dysponuje dostateczną liczbą mandatów poselskich, by móc rządzić samodzielnie.

Tworzenie koalicji nieuchronnie prowadzić musi do zawierania programowych i personalnych kompromisów, często trudnych do zaakceptowania wyborcy. W systemie wielopartyjnym, każdy wyborca może poprzeć taką partię, z której programem jest w stanie w poważnym stopniu się utożsamić.

System dwupartyjny - życie polityczne zdominowane jest przez dwa największe ugrupowania, które są też najczęściej promowane przez odpowiednie rozwiązania przyjęte w ordynacji wyborczej. W efekcie inne partie mają jedynie teoretyczną szansę zmiany istniejącego układu sił. Sytuacja po wyborach jest tu zatem zawsze klarowna: zwycięska partia jest dostatecznie silna , by samodzielnie sformować rząd i realizować swój program.

Wyborcy wiedzą więc, że od ich głosowania naprawdę zależy to, kto będzie rządził i do jakich celów będzie dążył. System dwupartyjny jest także znacznie stabilniejszy - utworzony po wyborach rząd trwa zwykle aż do następnych wyborów, bo jego obalenie w praktyce możliwe jest jedynie w przypadku rewolty w szeregach partii rządzącej.

System dwuipółpartyjny - obok dużych partii istnieje trzecia mała, bez której nie jest możliwe sformowanie większości rządzącej.

Podobne prace

Do góry