Ocena brak

Wyjaśnij pojęcie przygotowania przestępstwa z uwzględnieniem jego formy rzeczowej i osobowej

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Przygotowanie może być dokonane tylko umyślnie i to z zamiarem bezpośrednim.

Dwa znamiona przygotowania przestępstwa:

  • Podjęcie czynności mającej stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do jego dokonania.

  • Podjęcie tych czynności w celu popełnienia czynu zabronionego.

Te znamiona pozwalają na wyróżnienie strony podmiotowej i przedmiotowej przygotowania.

Postacie przygotowania realizujące znamiona strony przedmiotowej to:

  • wejście w porozumienie z inną osobą (konfiguracja wieloosobowa przygotowania)

  • uzyskanie lub przysposobienie środków

  • zbieranie informacji lub sporządzanie planu działania

Postać przygotowania realizująca znamiona strony podmiotowej charakteryzuje się celem popełnienia czynu zabronionego.

Podobne prace

Do góry