Ocena brak

Wyjaśnij pojęcie podżegania i pomocnictwa

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Podżeganie - odpowiada za podżeganie, kto chcąc aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. Istota podżegania polega na oddziaływaniu na psychikę drugiej osoby, w celu wzbudzenia w niej zamiaru dokonania czynu zabronionego. Podżegać można tylko konkretną osobę.

Formy nakłaniania:

  • prośba

  • polecenie (bez wykorzystania uzależnienia między osobami)

  • wprowadzenie w błąd

Podżegacz popełnił przestępstwo w momencie zakończenia nakłaniania. Podżeganie musi być dokonane umyślnie i tylko z zamiarem bezpośrednim.

Pomocnictwo - za pomocnictwo odpowiada kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji.

Istota strony przedmiotowej sprowadza się do ułatwienia popełnienia przez inną osobę czynu zabronionego.

Pomocnictwo o charakterze:

  • fizycznym (dostarczenie środka przewozu, narzędzia - każdy przedmiot ułatwiający popełnienie czynu zabronionego)

  • psychicznym (udzielenie rady, informacji)

Pomocnictwo może też być popełnione przez zaniechanie - pomoc bez wykonania czynności np. jeżeli dokonuje się włamania do obiektu u strażnik pilnujący udaje, że niczego nie widzi.

Pomocnictwo musi być popełnione przed lub w trakcie przestępstwa, jeżeli istnieje pomoc po dokonaniu przestępstwa to mamy do czynienia z innymi przestępstwami np. paserstwem.

Podobne prace

Do góry