Ocena brak

Wyjaśnij pojęcie kosztu i podaj jakie są jego nośniki

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Koszt – to wyrażona w pieniądzu wartość pracy żywej i uprzedmiotowionej, zużytej w celu wytworzenia określonych wyrobów czy świadczenia określonych usług. Do kosztów zalicza się także różnorodne opłaty ponoszone w związku z istnieniem i funkcjonowaniem jednostek prowadzących działalność gospodarczą.

Nośnik kosztów - jednostkowa ilość produkcji lub usługi, w odniesieniu do której są ustalane koszty. Nośnikami kosztów mogą być:

●jednostki produkcji, jak np. samochody, telewizory, litry płynów, tony materiałów,

●jednostki usług, jak np. tonokilometry, kilowatogodziny, miejsca w kinach, godziny konsultacji.

Do góry