Ocena brak

WYJAŚNIJ POJĘCIE IMMUNITETU? JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY IMMUNITETEM MATERIALNYM A IMMUNITETEM FORMALNYM?

Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011

Immunitet w prawie karnym oznacza czasowe lub stałe wyłączenie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej pewnej kategorii osób z powodu popełnienia jakichkolwiek lub niektórych przestępstw.

Immunitet materialny polega na stałym uchyleniu karalności czynu wypełniającego znamiona przestępstwa. Immunitet materialny ma charakter trwały, tzn. karalność czyny nie może być przywrócona.

Immunitet formalny oznacza czasowe wyłączenie możliwości wszczęcia i prowadzenia postępowania karnego. Immunitet formalny przestaje chronić posiadającą go osobę, gdy zostanie uchylony przez odpowiedni organ lub gdy osoba ta przestaje pełnić określoną funkcję.

Podobne prace

Do góry