Ocena brak

Wyjaśnij pojęcie i potrzebę segmentacji rynku

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

Segmentacja rynku jest to inaczej podział rynku. Segmentacja rynku ma wyodrębnić poszczególnych klientów (kim oni są, ile mają, mogą zapłacić za usługę).

Konieczność segmentacji rynku wynika z:

- dążenia do coraz lepszego zaspokojenia potrzeb

- zróżnicowania się potrzeb i pragnień nabywców

- odmienności poziomu siły nabywczej kupujących

- wydajności popytu i możliwości sprzedaży

- odmienność reagowania nabywców na działania marketingowe przedsiębiorstwa

- możliwości i zdolności przedsiębiorstwa do stosowania zróżnicowanego marketing – mix

Rynek jest to korektor wszystkich decyzji gospodarczych.

Proces segmentacji rynku polega na:

- ustaleniu wielkości segmentów

- określeniu kryteriów i czynników segmentacji, które powinny być zastosowane do wyboru i oceny

- zgromadzeniu danych i zanalizowaniu informacji będących podstawą segmentacji

- ustalaniu profilów poszczególnych segmentów

- wybraniu segmentów stwarzających najlepsze potencjalne możliwości dla przedsiębiorstwa

- opracowaniu programu marketingowego dla wejścia i trwania na wybranych segmentach rynku

Do góry