Ocena brak

Wyjaśnij pojęcie elastyczności. Przedstaw elastyczność cenową popytu

Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011

Elastyczność popytu jest miarą procentowej zmiany popytu w stosunku do procentowej zmiany czynnika wpływającego na popyt.

Elastyczność popytureakcja zapotrzebowania na zmianę ceny. Np.:

W teatrze jest ograniczona liczba miejsc. Ustalenie ceny niższej nie jest dobre, ale podwyższenie również. Problemem jest ustalenie takiej ceny, żeby miejsca były zajęte. Każda grupa odbiorców jest w różny sposób wrażliwa na cenę. Reakcja zapotrzebowania na zmianę ceny pozwala planować dochody wytwórców.

Elastyczność popytu:

Współczynnik elastyczności jest to stosunek względnej zmiany zapotrzebowania do względnej zmiany cen.

W związku z tym, że funkcja popytu jest zależnością odwrotną (cena rośnie, zapotrzebowanie maleje) z tego wynika, że współczynnik będzie ujemny: E < 0

Na danej krzywej popytu współczynnik elastyczności będzie się zmieniał od liczby ujemnej (zbliżonej do 0) do bardzo wysokiej liczby ujemnej (zbliżony do nieskończoności)

Elastyczność mierzymy poprzez analizę krzywej popytu do osi odciętych (x)

Współczynnik elastyczności cenowej popytu :

Poprzez zmniejszanie cen zwiększa przychody.

Cenowa elastyczność popytu mierzona jest stosunkiem względnej zmiany popytu do względnej zmiany ceny. Niska elastyczność oznacza, że popyt słabo reaguje na zmiany cen. Wysoka elastyczność oznacza, że reaguje silnie. Współczynnik cenowej elastyczności popytu oblicza się na podstawie wzoru:

Gdy jeden z członów formuły jest ujemny, to drugi z reguły jest dodatni. Dzieląc wartości dodatnie przez ujemne (lub odwrotnie), współczynnik cenowej elastyczności powinien mieć zawsze wartość ujemną. Interpretacja ujemnych współczynników elastyczności nastręcza większe trudności, dlatego stawiając przed formułą znak minus uzyskujemy dodatnie współczynniki elastyczności i w tej postaci będziemy je interpretować. Współczynnik ten jest zawsze ujemny, dlatego, że jeżeli jedna zmienna rośnie to druga maleje.

Współczynnik cenowej elastyczności popytu informuje nas o reakcji konsumenta na rynku na zmieniające się ceny towarów.

Podobne prace

Do góry