Ocena brak

WYJAŚNIJ POJĘCIE BŁEDU CO DO FAKTU I OMÓW W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH UCHYLA ON ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ?

Autor /Sylwester Dodano /01.12.2011

Błąd sprawcy może dotyczyć fizycznych właściwości przedmiotu wykonawczego albo jego cech normatywnych. Błędy takie mają charakter istotny. Jeżeli sprawca zamierzał za bić osobę A przez pomyłkę zabił osobę B to błąd sprawcy jest nieistotny i odpowiadać on będzie za zabójstwo. Charakter błędu może być styczny i dynamiczny. Błąd sprawcy co do następstw kwalifikujących odpowiedzialność karną nie wyłącza odpowiedzialności za te następstwa, jeżeli był wynikiem lekkomyślności lub niedbalstwa.

Jeżeli zaś chodzi o okoliczności tworzące typ kwalifikowany to muszą one być umyślne. Błąd sprawcy co do okoliczności kwalifikującej wyłącza odpowiedzialność za przestępstwo kwalifikowane. Jeżeli chodzi o uprzywilejowane typy przestępstw, to nieświadomość sprawcy co do istnienia takiej okoliczności, albo urojenie sobie jej istnienia stwarza podstawę do zastosowania złagodzonej odpowiedzialności , gdy sąd uzna że błąd sprawcy był usprawiedliwiony.

Do góry