Ocena brak

Wyjaśnij pojęcie administracja publiczna

Autor /Witalis Dodano /27.04.2012

 

Administracja publiczna – tworzą ją wszystkie instytucje i urzędy, których zadaniem jest bezpośrednie, praktyczne zarządzanie różnymi dziedzinami życia społecznego. W Polsce administrację publiczną dzielimy na rządową i samorządową.

Administracja rządowa ma dwa poziomy: centralny (rząd) i wojewódzki (wojewodowie). Administrację samorządową tworzą wzajemnie niezależne władze wykonawcze samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Podobne prace

Do góry