Ocena brak

Wyjaśnij pojęcia zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenie społeczne, pomoc społeczna

Autor /Achacy Dodano /06.12.2011

Pojecie zabezpieczenia społ. obejmuje ubezpieczenie społ., zaopatrzenie społ. i pomoc społeczną. Wyróżnia się niekiedy także ubezpieczenie wzajemne i opiekę społeczną. Prawne pojecie zabezpieczenia społ. obejmuje ogół norm prawnych, regulujących nurt polityki społecznej, który zmierza do zapewnienia pomocy jednostkom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, wymagającej interwencji z zewnątrz.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uznaje prawo każdego człowieka do bezpieczeństwa socjalnego w przypadkach :choroby , inwalidztwa, wdowieństwa, podeszłego wieku, a także we wszystkich innych przypadkach niezawinionej utraty środków utrzymania.

Uniwersalnie rozumiane prawo do zabezpieczenia społecznego realizowane jest zarówno przez ubezpieczenie społeczne, jak zaopatrzenie społeczne i pomoc społeczną Pojęcia zabezpieczenia społecznego nie wprowadzono dotychczas w Polsce do ustawodawstwa zwykłego.

Podobne prace

Do góry