Ocena brak

Wyjaśnij pojęcia „proces pierwotny” i „proces wtórny”

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

Proces pierwotny” oparty jest na złożonej reakcji psychicznej – usiłuje rozładować napięcie przez wytworzenie obrazu przedmiotu, który usunąłby to napięcie. Np. głodzonemu człowiekowi „proces pierwotny” dostarcza wyobrażenia pokarmu. Takie halucynacyjne doznania, w których upragniony przedmiot pojawia się w postaci wyobrażenia, nosi nazwę spełnienia pragnień. Zdaniem Freuda najlepszym przykładem „procesu pierwotnego” u ludzi normalnych jest marzenie senne, które zawsze stanowi spełnienie lub próbę spełnienia jakiegoś pragnienia. Myślenie autystyczne (życzeniowe) jest silnie zabarwione działaniem procesu pierwotnego. Te wyobrażenia służące spełnieniu pragnień są jedyną rzeczywistością, jaką zna id.

Proces pierwotny” sam przez się nie jest w stanie zredukować napięcia. Głodny człowiek nie jest w stanie zjeść wyobrażenia pokarmu. W rezultacie pojawia się nowy proces psychiczny zw. „procesem wtórnym”, który polega na myśleniu realistycznym. Za pomocą tego procesu ego formułuje plan zaspokajania potrzeby, a następnie sprawdza ten plan, zwykle przy użyciu jakiegoś rodzaju działania, aby przekonać się czy przyniesie on pożądany skutek. Głodny człowiek myśli, gdzie mógłby znaleźć pokarm, idzie by zajrzeć w to miejsce. Nazywa to się sprawdzaniem rzeczywistości. Ego sprawuje kontrolę nad wszystkimi funkcjami poznawczymi i intelektualnymi; te wszystkie wyższe procesy psychiczne są w służbie procesu wtórnego.

Do góry