Ocena brak

Wyjaśnij pojęcia ksenofobia, rasizm, kosmopolita

Autor /Kir Dodano /26.04.2012

 

Ksenofobia – niechęć wobec ludzi obcych nie tylko pod względem narodowości, ale też kultury, wyznania czy rasy. Ksenofob nie wie wiele o „obcych”, unika kontaktów z nimi i posługuje się stereotypami.

Rasizm – jest to szczególna forma ksenofobii, odmawia się w niej ludziom innej rasy pełnego człowieczeństwa.

Kosmopolita – za swoją ojczyznę uważa cały świat. Dzięki takim ludziom przełamywane są bariery w postaci uprzedzeń czy niechęci między narodami, są łącznikami między różnymi kulturami.

Podobne prace

Do góry