Ocena brak

Wyjaśnij pojęcia: emigracja, migracja, asymilacja, diaspora

Autor /Kir Dodano /26.04.2012

 

EMIGRACJA (wychodźctwo) odpływ ludności poza granice danego terytorium, także zbiorowość ludzi objęta tym ruchem.

MIGRACJA to przemieszczenie się ludności z miejsca na miejsce, mogą być spowodowane wojnami, konfliktami etnicznymi czy religijnymi, mogą następować w obrębie jednego państwa jak również między państwami.

ASYMILACJA to całokształt zmian psychicznych i społecznych, jakim ulegają jednostki, odłączając się od swojej grupy i przystosowując się do życia w innej grupie o odrębnej kulturze.

DIASPORA to rozproszenie jakiejś narodowości

Podobne prace

Do góry