Ocena brak

Wyjaśnij, na czym polega genetyczne sterowanie rozwojem

Autor /Eric Dodano /29.08.2011

Genetyczna kontrola rozwoju jest realizowana na drodze:

- powtarzalności (kopiowania) materiału genetycznego w komórkach, co gwarantuje identyczność genetyczną komórek potomnych,

- zakresu i ilości wytwarzanych białek,

- tempa procesów biochemicznych i fizjologicznych rzutujących miedzy innymi na tempo procesów rozwojowych,

- sposobu odpowiedzi organizmu na bodźce środowiskowe.

Rozwój osobnika przebiega wg własnego szlaku rozwojowego w określonym genetycznie kanale rozwojowym. Genotypy o podobnym lub zbliżonym wyposażeniu gamet kształtują swoje cechy w trakcie ontogenezy w zależności od odziedziczonego, genetycznie zdeterminowanego tempa rozwoju i czasu jego wyhamowania.

Do góry