Ocena brak

Wyjaśnij czym jest uwaga

Autor /OttoIII Dodano /11.01.2012

Termin odnosi się do selektywnych aspektów spostrzegania, uwaga polega na tym ,ze organizm w dowolnej chwili koncentruje się na pewnych cechach otoczenia przy jednoczesnym (względnym) wykluczaniu innych jego aspektów. Uwaga może mieć charakter świadomy, co przejawia się w aktywnym wybieraniu pewnych bodźców spośród wszystkich, z jakimi się w danym momencie stykają nasze zmysły. Na ogół jednak nie jesteśmy w pełni świadomi czynników sprawiających, że spostrzegamy jedynie małą część z całości docierających do nas bodźców.

Zwracamy uwagę na bodźce, które są:

- intensywne

- nowe

- zmienne

- nieoczekiwane

- wyraziste

- szczególne

Uwaga jest formalną cechą procesów poznawczych, selektorem i intensyfikatorem w procesie przetwarzania informacji.

W uwagę zaangażowane są:

1. procesy aktywacyjne tj. zlokalizowane wzbudzenie ośrodkowego UN. Może mieć ono charakter podprogowy i przejawiać się w zwiększoną gotowością do rozwinięcia pełenj aktywności.

2. procesy motywacyjne czyli to co człowiek pragnie lub się obawia a także to czego się spodziewa.

3. procesy pamięciowe czyli to jakie zasoby i jakie treści przetwarzane są w danym momencie.

4. aktywność orientacyjna naszych zmysłów zwłaszcza naszych oczu.

Przykłady badań dotyczących uwagi:

- zadanie Posnera badające efekt doangażowania uwagi

- badanie Stroopa- badanie , które bada efekt inferencji uwagowej.

Podobne prace

Do góry