Ocena brak

Wyjaśnij czym jest pojęcie w ujęciu klasycznym

Autor /OttoIII Dodano /11.01.2012

- pojęcie jest taką reprezentacją zbiorów obiektów, która obejmuje wszystkie właściwości tego zbioru

- kryterium istotności cech jest ich powtarzalność. Cechy te stanowią warunki zarazem wystarczające i konieczne dla stwierdzenia przynależności danego obiektu w zakres pojącia

- granice pojęć są ostre, pojęcia są stabilne. Stabilność wewnątrz jednostkowa (gdy człowiek przyswoi sobie jakieś pojęcie to zawsze będzie je rozumiał tak samo) oraz stabilność między jednostkowa (gdy dwoje ludzi posługuje się tym samym pojęciem to moją dokładnie to samo na myśli)

Przyswajanie pojęć klasycznych:

- pojęcia przyswajane są za pomocą procesu uczenia się. Biorą w nim udział dwa podprocesy:

- szybkość uczenia się pojęć zależy od liczby cech istotnych i nieistotnych.

Podobne prace

Do góry