Ocena brak

Wyjaśnić zasady budżetowe

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

- zasada równowagi

- zasada zupełności i powszechności - wymaga ujęcia w budżecie wszystkich dochodów i wydatków

- zasada jedności formalnej - w danym państwie występuje tylko jeden budżet

- zasada jedności materialnej - głosi że wszystkie dochody i wydatki państwa powinny być objęte jednym planem finansowym

- zasada szczegółowości (specjalizacji) - wg niej dochody i wydatki powinny być ujmowane w sposób dokładny z określeniem źródeł dochodu oraz przeznaczenia wydatków, wydatkowanie tylko w wysokości ustalonej w budżecie oraz w określonym czasie

- zasada jawności - prezentowanie dochodów i wydatków społeczeństwu

- zasada przejrzystości - pozwala rozpoznać procesy zachodzące w obszarze budżetu państwa

- zasada realności - postuluje maksymalną decyzję w planowaniu dochodów i wydatków państwa

- zasada gospodarności - wymaga oszczędnego wydatkowania publicznych środków pieniężnych

- zasada operatywności - wymóg opracowania budżetu w układzie podmiotowym, ze wskazaniem zadań w zakresie gromadzenia dochodu oraz realizacji wydatków dla konkretnych podmiotów.

- zasada jednoroczności - ustalanie budżetu na konkretne terminy, roczny - budżet bieżący, długookresowy - budżet inwestycyjny

- zasada uprzedniości

- zasada polityczności

Podobne prace

Do góry