Ocena brak

Wyjaśnić pojęcie rynku pieniężnego i funkcje

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Rynek pieniężny - to szczególna forma rynku towarowego, na którym występuje popyt i podaż kapitału pożyczkowego o krótkich terminach płatności reprezentowanego przez weksle handlowe i skarbowe. Obroty rynku pieniężnego zależą od stopy dyskontowej Banku Centralnego.

Segmenty:

- rynek papierów wartościowych,

- rynek depozytów międzybankowych: rynek wewnętrzny, rynek międzynarodowych

Funkcje:

  1. umożliwia alokację środków; uzyskanie dodatkowych środków przez banki, firmy, ulokowanie nadwyżek finansowych przez posiadaczy nadwyżek,

  2. pozwala regulować płynność systemu bankowego; banki wykorzystują operacje kupna/sprzedaży instrumentów rynku pieniężnego do gospodarowania posiadaną płynnością, odchodzą lub powracają do gotówki

  3. umożliwia regulowanie podaży pieniądza i krótkoterminowych stóp procentowych, przez wykorzystanie REPO i REPO REVERS,

  4. umożliwia zawieranie transakcji obliczonych na zabezpieczenie przed ryzykiem i spekulacją.

Podobne prace

Do góry