Ocena brak

Wygaśnięcie umowy z przyczyn przez nią przewidzianych

Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011

Najczęściej spotykanymi przyczynami wygaśnięcia umowy przewidzianymi przez nią są:

- upływ czasu na który została zawarta

- spełnienie warunku rozwiązującego

- wypowiedzenie umowy - Wypowiedzenie umowy jednej ze stron z umowy dwustronnej to umowa wygasa.

Odmiennie wygląda umowa przy umowach wielostronnych - wygaśnięcie względne gdy jedna strona wypowie umowę; umowa wygasa ale tylko do strony, która dokonała wypowiedzenia, pozostałe państwa są tą umową związane.

Podobne prace

Do góry