Ocena brak

Wygaśniecie stosunku ubezpieczenia

Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011

Ogólną przyczyną powodującą najczęściej wygaśnięcie prawnego stosunku ubezpieczenia jest spełnienie przez zakład ubezpieczeń określonego w umowie świadczenia. Jednak nie zawsze, a jedynie wtedy, gdy wynika to z: przepisów prawnych, umowy, ogólnych warunków dobrowolnego ubezpieczenia.

Szczególnymi przyczynami są: upływ czasu na jaki zawarto ubezpieczenie, odstąpienie od umowy przez ubezpieczającego lub zakład ubezpieczeń, wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, brak przyczyny umowy ubezpieczenia majątkowego wskutek okoliczności faktycznych lub zdarzeń prawnych oraz utrata praw z ubezpieczenia.

Podobne prace

Do góry