Ocena brak

Wygaśnięcie pełnomocnictwa

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

= odwołanie pełnomocnictwa przez mocodawcę

= śmierć mocodawcy i pełnomocnika

= ubezwłasnowolnienie całkowite pełnomocnika

= utrata osobowości prawnej osoby prawnej

= upływ terminu na które było udzielone pełnomocnictwo

= fakt prawny z jakim jest związane pełnomocnictwo

Podobne prace

Do góry