Ocena brak

Wygaśnięcie hipoteki

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

  1. Wygaśnięcie wierzytelności – najczęściej hipoteka wygasa wraz z wygaśnięciem wierzytelności, jako, że jest prawem akcesoryjnym. Wygaśnięcie wierzytelności następuje z różnych przyczyn: np. na skutek zapłaty, zwolnienia z długu,

  2. Bezpodstawne wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – hipoteka wygasa po upływie 10 lat od jej wykreślenia z księgi wieczystej bez podstawy prawnej,

  3. Zniesienie hipoteki – przez czynność prawną, chociaż wierzytelność nadal istnieje. Dochodzi do tego, gdy wierzyciel hipoteczny jednostronnie oświadczy właścicielowi nieruchomości, że zrzeka się hipoteki

  4. Konfuzja – (zlanie się praw) jeśli hipoteka przejdzie na właściciela nieruchomości obciążonej albo jeżeli wierzyciel hipoteczny nabędzie własności nieruchomości obciążonej

Podobne prace

Do góry