Ocena brak

WYGASANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011

Art. 59 § 1 ordynacji – zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub części wskutek:

 1. zapłaty

 2. pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta

 3. potrącenia art. 64§1

 4. zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku 

 5. zaniechania poboru 

 6. przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych 

 7. przejęcia własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym 

 8. umorzenia zaległości 

 9. przedawnienia

Zobowiązanie płatnika lub inkasenta wygasa w całości w całości lub części w skutek:

 1. wpłaty

 2. zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku

 3. umorzenia w przypadkach przewidzianych przez art. 67d § 3

 4. przejęcia własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym

 5. przedawnienia

Aby doszło do wygaśnięcia zobowiązania poprzez potrącenie wierzytelność podatnika musi być”

 1. wzajemna-oznacza, że podatki stanowiące dochód z budżetu państwa potrącane są z wierzytelności wobec Skarbu Państwa, a podatki lokalne – z wierzytelności wobec konkretnych jednostek samorządu terytorialnego.

 2. Bezsporna- wynika z prawomocnego orzeczenia sądu lub organu administracji albo jest niekwestionowana przez dłużnika

 3. Wymagalna-dla wierzytelności upłynął termin zapłaty i można go dochodzić na drodze prawnej.

Podobne prace

Do góry