Ocena brak

WYDOBYWANIE Z PAMIĘCI - Teoria generowania – rozpoznawania

Autor /Zbys Dodano /29.06.2011

W swobodnym odtwarzaniu zakłada, że badani stosują różne strategie dla generowania słów, a następnie próbują rozpoznać słowa, które wygenerowali. (za każdym razem dokonywali oceny rozpoznawczej, aby stwierdzić, czy jest to słowo, którego uczyli się)

a) mnemoniczne strategie odtwarzania

  • metoda słowa na haka – polega na nauczeniu się serii asocjacji pomiędzy liczbami i słowami

  • metoda loci – polega na stosowaniu znanej z życia codziennego trasy i wiązaniu zapamiętanych elementów z określonymi lokalizacjami na tej trasie

Obie metody ułatwiają przypominanie poprzez udzielenie pomocy w generowaniu kandydatów do rozpoznawania

b) ocena teorii generowania-rozpoznawania

Manipulacje, które wpływają na organizację list mają silniejszy wpływ na odtwarzanie niż na rozpoznawanie

Tulving i Wiseman – testy odtwarzania mogą dawać wyższe osiągnięcia pamięciowe niż testy rozpoznawania, gdy dostarczają lepszych wskazówek dla wydobywania informacji z pamięci

c) pomiar pamięci rozpoznawczej: model progu

Do góry